23. juni 2012

SCT. HANS

Sølykke Golf inviterer spillere til Sct. Hans bål
Bålet tændes kl. 20.30
Tag venner og familie med
vel mødt!

9.- 10. juni 2012:

ÅBENT HUS

Golf-weekend for hele familien hos Sølykke Golf
Kom og prøv - HELT GRATIS
Begge dage kl. 9.30 - 16.00