Årets golfer 2021

  1. Sebastian Larsson  71 p.
  2. Lene Jørgensen       68 p.
  3. Jens Augustinus      48 p.
  4. Rolf Walther            48 p.
  5. Klaus Emil Hansen  42 p.
  6. Mogens Kjærgaard 35 p